II Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“

Отчитане на II Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“

Фоайе ІІ ет.

10.30-12.00 ч.

11 March 2017