Изложба

Изложба „Нарисувай истинското лице на насилието” на Български фонд за жените – София

 

Фотоизложба „Насилието – живот с него и без него” на Център „Споделеност” – Шумен

Изложбена зала

 

 

 

Входно фоайе

11.00 ч.

17 December 2016