100 години от рождението на Иван Пейчев

Прояви по повод 100 години от рождението на Иван Пейчев:

Фоайе – II етаж

9.00 ч.

Откриване на Научна конференция „Непосилната лекота на свободата. 100 години от рождението на Иван Пейчев”

Парково пространство пред библиотеката

11.30 ч.

Откриване на паметник на Иван Пейчев

09 December 2016