100 години от рождението на Иван Пейчев

Прояви по повод 100 години от рождението на Иван Пейчев:

Изложбена зала

16.00 ч.

Представяне на стихосбирката на Илияна Желязкова „Босоногият принц”

 

Фоайе – II етаж

17.00 ч.

„Да си спомним за Иван Пейчев” – откриване на фотодокументална изложба „Листа от албума” и представяне на сборниците „Лирика” и „Психография и критика”

08 December 2016