Курс „Начална компютърна грамотност”

Безплатен шестдневен курс „Начална компютърна грамотност” за граждани над 55-годишна възраст стартира в оборудвания по програма „Глобални библиотеки – България” Обучителен център на библиотеката. Поради активния интерес обучението се реализира в две групи. Така от образователната услуга се възползват 20 шуменци, които ще придобият основни умения за работа с програмите MS Word 2007 и MS Excel, за ползване на електронна поща, Skype и Facebook и търсене на информация в Интернет.

Настоящото обучение е продължение на успешната обучителна практика, наложена в библиотеката от лятото на 2011 г., и е в съответствие с функциите й на съвременен културен и обществено-информационен център, активен в работата си с различните групи потребители и в предлагането на услуги, съдействащи за приобщаването на българските граждани към глобалната информационна общност.

22 February 2012