„Вариации в си бемол мажор“

Представяне на книгата на Тодор Андонов „Вариации в си бемол мажор“

Съвм. с Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания Шумен

11 November 2016