БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР „КНИГА НА ТЪМНО”

МЛАДЕЖКА БАНКА – ШУМЕН КЪМ СНЦ „АЛДОРА”
И
РБ „СТ. ЧИЛИНГИРОВ”
ОРГАНИЗИРАТ
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР „КНИГА НА ТЪМНО”

01 November 2016