„И мойте песни все ще се четат“

„И мойте песни все ще се четат“ – литературно музикална програма

вокално-театрална формация и РБ

01 November 2016