В подкрепа на образователни инициативи

В периода февруари – юни Регионална библиотека е домакин и партньор на четири шуменски училища – Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, Професионална гимназия по икономика, СОУ „Сава Доброплодни” и СОУ „Йоан Екзарх Български”, в занятията им по проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ).

В рамките на проектните дейности с приложна изложба „С красота към доброта”, представяща дървена пластика и артизделия, в библиотеката гостуваха преподаватели и ученици от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия. По програма „Да направим училището привлекателно за младите хора” към проект УСПЕХ в библиотеката гостува и Клуб „В света на книгите” към Професионалната гимназия по икономика. Младите приятели на книгата имаха възможността да се запознаят с различните отдели и каталози в библиотеката, да надникнат в книгохранилищата, да получат информация за едни от най-ценните колекции на библиотеката – „Българска възрожденска книжнина” и „Редки и ценни издания”, както и за процеса на дигитализация на библиотечните фондове. Получиха още полезна информация за възможностите, предлагани от библиотечния сайт, запознати бяха и с историята на книгата, библиотеките и професията на библиотекаря.

27 February 2012