Етническото прочистване на българите в Източна и Западна Тракия и Мала Азия (1903-1913-1923) / Стоян Райчевски

Книгата е документална хроника на първото етническо прочистване на Балканите и в Европа през XX век, извършено спрямо тракийските и малоазийските българи през годините 1903,1913,1920-1923.
Съдържа стотици кратки но покъртителни разкази на бежанци от Източна и Западна Тракия и Мала Азия по време на анкета през 1924 г., които отговарят на един и същ въпрос – за причините, които са ги накарали да напуснат бащините си огнища, и десетки тревожни доклади на българските дипломатически представители в Одрин и Цариград до Министерството на външните работи и на изповеданията в София за погромите, убийствата и насилията над мирното българското население, заставено с огън и меч да остави родните си домове и цялото си движимо и недвижимо имущество, за да дири спасение в пределите на умалена България.
Тази книга допълва с нови документи и автентични свидетелства забележителното изследване на акад. Любомир МилетичРазорението на тракийските българи през 1913 година“.

12 October 2016