Изложба базар на Янко Велинов

С изложба икони, декоративни пана и съдове от стъкло до 18 април в библиотеката гостува шуменският художник Янко Велинов. Експозицията провокира с иновативното съчетаване на строгостта на канона и християнските традиции, заложени в иконописта, със съвременната цветна модерност на витражната техника фюзинг. Макар и различни като изпълнение, творбите еднакво силно въздействат с вложения в тях усет за хармоничност и изящност; еднакво силно внушават и оная извечна омиротвореност, с която може да въздейства както ликът върху иконата, така и по-модерно изразената вглъбеност в красотата като същност и смисъл на заобикалящия ни свят.

03 April 2012