135 години от рождението на Стилиян Чилингиров

На 26 октомври настоящата година се навършват 135 години от рождението на патрона на Шуменската библиотека Стилиян Чилингиров – писател, етнограф, политик, обществен деец с основополагащи заслуги към библиотечното дело в България, инициатор за създаването на библиотеката в нашия град и един от големите й благодетели.

Изявен общественик от началото и първата половина на ХХ в., Стилиян Чилингиров е сред основателите на Съюза на българските писатели и негов председател в периода 1941-1944 г., бил е последователно поддиректор и директор на Народната библиотека, директор на Народния етнографски музей; народен представител в XV-то Обикновено народно събрание; председател на Върховния читалищен съюз. А в тези и всички останали многообразни насоки на неговата плодотворна деятелност намира отражение онова, заради което Чилингиров е наречен „последния възрожденец” макар съзнателният му живот да преминава през бурния и драматичен ХХ век. А това са изключителната му съпричастност към историческата съдба на народа ни, грижата и по възрожденски вдъхновените му усилия по съхраняването на националната книжнина и памет, пословичната му възрожденска учителност, универсализмът и енциклопедизмът, с които неизменно свързваме неговото име и днес.

17 September 2016