Вечер с идеите на Фетхуллах Гюлен

Вдъхновяващ лидер със заслуги към цялото човечество, значимо име не само в световната литература, но и в световната философия, един от великите учители на доброто, проектирал процеса на изграждане на общество, основано на толерантността, почтеността и добронамереността като водещи принципи в моралния кодекс на човечеството – това са малка част от истините за личността и делото на турския философ и мислител Фетхуллах Гюлен, събрани в сборника „М. Фетхуллах Гюлен. Мнения и перспективи” и разкрити в документалния филм за него. С представяне на книгата и филмовия продукт в библиотеката гостуваха д-р Панко Анчев, журналистът Стефан Цонев и преводачът Мехмед Юмер. Подарък за гостите на вечерта, посветена на Гюлен, бе възможността да преоткрият значимостта на идеите на турския мислител – идеи за смисъла на образованието, което, освен че учи на национална култура и историческо съзнание, възпитава личности със силен характер и дух и с богата култура; идеи за възможността на качественото образование, което именно е начинът светът да бъде променен към по-добро; идеи за признаване и надмогване на провалите като условие да продължиш към по-доброто напред и не на последно място идеи, свързани с толерантността, с признаването и приемането на различността.

04 April 2012