Квалификационен ден

На 10.04.12 г. в Регионална библиотека се проведе традиционният квалификационен ден с библиотекари от училищни библиотеки в Шуменска област. Направен бе анализ на резултатите от дейността през 2011 г., обсъдени бяха работата по проекти в партньорство с РБ „Ст. Чилингиров” , актуални теми и проблеми, споделен бе опит.
Библиотекарите разгледаха експонираните изложби на икони и Великден.

11 April 2012