Национална конференция по повод 135-годишнината от рождението на Стилиян Чилингиров

С двудневна Национална конференция с международно участие „Библиотеката на XXI век – практики, комуникации, ефективност” Шуменската регионална библиотека отбеляза 135-годишнината от рождението на своя патрон Стилиян Чилингиров – писател, етнограф, политик, обществен деец с основополагащи заслуги към библиотечното дело в България, инициатор за създаването на Шуменската библиотека и един от големите й благодетели.

Гости на форума бяха заместник-кметът по образование и култура на община Шумен Найден Косев и заместник-областният управител Селиме Кърджалиева, началникът на отдел „Култура, младежки дейности и спорт” към община Шумен Десислава Златева и председателят на Комисията по култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания към Общински съвет – Шумен Венцислав Венков.

Конференцията, осъществена под патронажа на кмета на община Шумен Любомир Христов, се реализира в две секции – „Имена в българското библиотекознание” и „Ефективни библиотечни практики”, с участието на специалисти от библиотеките в Димитровград, Лазаревац, Пирот и Кралево – Република Сърбия, от Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Столична библиотека, Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”, Народна библиотека „Иван Вазов” в Пловдив и регионалните библиотеки във Варна, Русе, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Търговище, Монтана, Плевен и други градове на страната. На форума бяха представени още Анкарският университет и Университет „Александър Йоан Куза” в Яш, Румъния, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Университетът по библиотечни и информационни технологии, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Институтът за исторически изследвания към БАН, Археологическият институт с музей при БАН – филиал Шумен, Регионален исторически музей – Шумен и други институции.

Работните заседания на форума откриха доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека, и инж. Искра Цветанска от УниБИТ с представяне на иновативната практика за опазване на библиотечните документи чрез метода аноксия; бившият министър на културата доц. д-р Петър Стоянович с изложение по проблемите, свързани с развитието на съвременните библиотеки; проф. д-р Александър Димчев с презентиране на идеята за трансформиране на библиотеките и знаниевите институции в интерактивни медийни центрове. Представени бяха още иновативни библиотечни практики, подходът Xlibris в разработването и дизайна на библиотечни услуги, библиотечни обучителни програми за граждани, проблеми и идеи във връзка с дигитализирането на библиотечните колекции, библиотечни услуги и програми за деца и тийнейджъри, практики, свързани с обществените партньорства на библиотеките и др. Част от програмата на форума бяха и докладите и научните съобщения, посветени на деятели на библиотечното дело в България като Стилиян Чилингиров, Тодор Боров, Петър Ненков, Васил Класанов.

Националната конференция „Библиотеката на XXI век – практики, комуникации, ефективност” бе ползотворна възможност за обмен на идеи, опит и работещи практики в сферата на библиотечните институции. За Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” форумът бе полезен и със сключеното споразумение за сътрудничество и партньорство с Библиотека „Димитрие Туцович” в Лазаревац, Република Сърбия, представена от директора на институцията г-жа Ясмина Иванкович.

10 September 2016