Откриване на Национално състезание по дебати

на 23 септември от 17:00 ч.

15 September 2016