Двадесет години будизъм в България

Изложба Будистко изкуство – статуи, тханки и фотоси, лекции „Будизмът в съвременния свят” на Николай Нешев и „Будистките методи в ежедневието” на Борислав Попов, представяне на книгата на Лама Оле Нидал „Как стоят нещата” и на филма „Будизмът на Запад” – с всички тези прояви библиотеката съвместно с Център на Диамантения път в Шумен отбелязва 20-годишнината на будизма в България. Разнородните прояви са обединени от идеята да представят духовните принципи и практики на будизма, водещи към дълбините на човешката природа и към онова значимо познание, което остава скрито под повърхността на ежедневното ни битие, но което ни учи да сме по-добри, мъдри и състрадателни, да разпознаваме истинската природа на негативните чувства и състояния на невежество, алчност, омраза, гордост, ревност, и да съумяваме да ги преобразуваме в щедрост, в съчувствие и търпение, в способност да желаем единствено щастие на другите около нас, в способност да осъзнаем и приемем еднаквостта си с останалите.

09 May 2012