Пътешествие във времето с буквара и читанката

В най-новата ни витрина в Заемна възрастни всеки може да открие своя буквар и буквара, с който е учил децата си да четат, читанката, която родителите, баба му и дядо му са държали в ръце.

Какво по-хубаво от това да се върнеш във времето на безгрижните си детски години и да видиш разликата в разбирането си за света тогава и днес…

 


15 August 2016