Изложба за Библията

Един различен поглед към знаковите послания и историята на най-четената, превеждана и издавана книга в човешката история, книга – концептуална за хилядолетния път, културата и ценностната система на християнската и въобще човешката цивилизация, предлага гостуващата в библиотеката и за първи път в Шумен „Изложба за Библията”, организирана от частния колекционер Стефан Пилц. Уникалната по своя замисъл и реализация изложба представя копие на съхранявания в Британския музей Розетски камък, автентични слитъци папирус и пергамент, древни ръкописи на Библията, нейни екземпляри на повече от 50 езика, първото печатно издание на Библията на български език от 1871 г., миниатюрно издание с размери 5 на 5 милиметра, съдържащо молитвата „Отче наш” на седем езика, Библия, отпечатана върху водоустойчива хартия, както и различни предмети, свързани със съдържанието на Книгата на книгите. Атрактивна част от експозицията са модел на скинията от Стария Завет, макет на Ноевия ковчег, пресата на Гутенберг в оригинален размер и с възможност желаещите да получат отпечатък на стих от Библията. Атрактивна част от експозицията са живото слово и увлекателният разказ на нейния гид.

15 May 2012