Отзвук от събора на българите в Украйна

СНЦ „Адара” представя отзвук от събора на българите в Украйна „Кубрат събира потомците си” през погледа на Дарина Русинова (Джебарова)

14 July 2016