Бур-гурски апокрифи

Стефан Серафимов, пишещ под псевдонима Герил Сивер, и част втора на книгата му „Бур-гурски апокрифи” представиха в библиотеката доц. Красимира Колева и Антон Рачев. Събраните в книжното тяло „апокрифни пътеписи” респектират с различния, нестандартен поглед към мистичните доктрини на древния свят, чието разшифроване е основано на разностранните познания на автора в областта на техническите науки, философията, историята и езикознанието и на задълбочените му историко-етимоложки проучвания. Любопитно откритие на Стефан Серафимов е алгоритъмът „етимоложки детектор”, даващ ново тълкувание на генезиса и синонимността на иначе всеизвестни топоними.

17 May 2012