Земята гледа небето / Петър Шукеров, Иван Патев, Димитър Михайлов

Книгата представя резултатите от голямото черковно строителство в Средните Родопи от XIX в. Систематично са описани храмове от района на Смолян, Чокманово, Златоград, Широка лъка, Чепеларе и Павелско, като за всеки са предоставени детайлни исторически факти и богат илюстративен материал. Изследването съдържа и обзор на зографите от региона, творили в периода XIX-XX в. – исторически сведения, примери от иконното и стенописното им наследство, извори.

27 June 2016