Среща с поетесата Бояна Николова

„…началото ме впечатли със своята свежа оригиналност и близост до естествените звезди. Днес литературата ни, жадна за нови пътища, ще открие в тази „Кутия” нови съкровени съкровища от думи. Вярвам, че бялата птица на Бояна ще покаже пролетта дори на мойта есен.” – това са думите на Любомир Левчев върху корицата на дебютната поетична книга на Бояна Николова „Думи в сребърна кутия”, с която авторката гостува в библиотеката

За достойнствата на двуезичното издание – на български и на английски език, побрало разнообразни и като стилистика, и като ракурси към битието творби говориха Пламен Николов, преводач на английските текстове в книгата и съпруг на Бояна, и Антонин Горчев, председател на Дружеството на писателите в Шумен.

Бояна е културолог, а Пламен Николов е философ и това неизбежно е дало своя отпечатък върху поетичните текстове, чиито търсения спираловидно пресичат полето на естетическите, етическите и философските концепции. Същевременно книгата потапя в изисканата атмосфера на една чисто женска поетическа визия с така характерните за нея драматичност, колебания, покоряване, любов, родителски трепети и пътуване през времето.

24 June 2016