Семинар за родители на малки деца

Да може родителят да каже „не” на своето дете, без да употребява „не”, да съумее да изрази уважението си към малкия човек и съвместно с него да определи правилата на поведение, трудностите да си родител и методите за справяне с агресивното поведение при децата, негативните последици от телесното наказание и смисълът на нормите и правилата – това са част от проблемите на дискусионния форум „Семинар за родители на малки деца”, организиран в библиотеката в Деня на детето. По темата на форума говори председателят на Управителния съвет на Института по социални дейности и практики – доц. д-р Нели Петрова, а в дискусията, целяща да повиши обществената чувствителност към негативните последици от телесното наказание и въобще неправомерните методи на възпитание, се включиха родители, педагози, психолози, представители на различни институции, работещи с деца. Форумът е проява в рамките на кампанията „Добър родител – добър старт”, реализирана от Института по социални дейности и практики в рамките на проект „Дом без насилие за всяко дете”, финансиран от програма „Дафне” на Европейската комисия, и проект „Детство без насилие”, финансиран от Фондация ОУК.

01 June 2012