X Студентски краеведски четения

Комплексни краеведски проучвания на селища и общности както в Шуменския регион, така и във Варненско, Балчишко, Елховско, Провадийско и в други райони на страната представиха участниците в Десетите студентски краеведски четения. Краеведските проучвания в Шуменско представиха Десислава Тонева с доклада си „Преселниците от Пенкьовци, Трънско, в с. Миланово, Шуменско”, Маринка Христова с доклада „Езикът на децата и младите в обредната практика на с. Драгоево, Шуменско”, Веселин Иванов с проучванията си на с. Могила, Новопазарско, и др. Гости и участници в научната програма на форума бяха лекторката по унгарски език в Шуменския университет Шаролта Магярне Папаи, както и членове на Дружество на краеведите „Георги Джумалиев” в Шумен.

Десетите по ред студентски краеведски четения бяха посветени на 45-годишнината от основаването на Шуменския университет „Епископ Константин Преславки” и на 15 години от създаването на Студентското краеведско дружеството към висшето учебно заведение.

Форумът бе осъществен съвместно с Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет и със Студентското краеведско дружество и с подкрепата на Сдружение „АлДоРа” – Шумен.

IMG_2592 IMG_2593 IMG_2597

06 June 2016