История на войните: Балканските войни на българската армия / Александър Стоянов

Балканските войни са повратна точка в развитието на Европейския югоизток. Те бележат разрушаването на един политически ред, който се установява с налагането на османската власт през XV век, и дават началото на нов период в развитието на Югоизточна Европа – времето на националните държави. Започват като конфликт, който за първи и единствен път обединява всички държави в региона в общ стремеж – прекрояването на политическите граници и постигане на етническа, национална и дори религиозна справедливост за местното население. Това е емоцията, която движи народите, но не и политиците.

Александър Стоянов (1987 г.) завършва НГДЕК “Константин – Кирил Философ” с профил “История”. Продължава образованието си в СУ “Св. Климент Охридски”, където следва специалност “История”. Защитил е магистърска степен по история на европейската експанзия и глобализация в Лайденския университет в Нидерландия. Докторант в Лайденския университет. Създател и главен редактор е на списание “Военна история”.

30 May 2016