Гостува проф. Хюсеин Мевсим

Взаимното опознаване на хора и народи чрез културите и литературите им – това е творческата мисия на проф. д-р Хюсеин Мевсим, гост на регионална библиотека. Пред аудиторията от студенти и шуменски граждани той бе представен от доц. Евдокия Борисова, преподавател в ШУ „Епископ К. Преславски”.
Проф. Хюсеин Мевсим е литературен историк, преводач, продуктивен изследовател на турско-българските културни и литературни отношения, поет. Роден е в с. Козлево, обл. Кърджали. Завършил е Пловдивския университет, понастоящем преподава български език и литература в Анкарския университет /Република Турция/. Автор е на издадените в България художествено-документални книги „Пътуването на Чудомир в Турция” (2012) и „Никола Фурнаджиев в Истанбул” (2015), на сборника с публицистика „Между два бряга” (2013), съставител и преводач на български и турски език на различни антологии и сборници.
Проф. Мевсим запозна присъстващите с новите си научни изследвания в областта на мемоаристиката, някои от своите преводни книги, сподели за литературните предпочитания на турската публика, както и за особености на преводаческото изкуство.

 

 

18 May 2016