Ученически дебати

Междуучилищен ученически форум по Проект “Мисля за своето бъдеще” на тема “За и против обучението във ВУЗ в чужбина”, организиран от Центъра за кариерно ориентиране в училищното образование, се проведе в Регионална библиотека. В публичен диспут участваха клубовете Дебати на ГПЧЕ „Н. Й. Вапцаров” и ПМГ „Нанчо Попович”. Гости на проявата бяха областният управител Донка Иванова и общинският омбудсман Иван Капралов.

17 May 2016