Известният неизвестен. Иван Стоянович – Аджелето 1862-1947

Петър Стоянович – магистър и доктор на философските науки на Виенския университет, и неговата книга „Известният неизвестен. Иван Стоянович – Аджелето 1862-1947” представи в библиотеката доц. Юрий Проданов. Макар и да следва научния монографичен формат, Петър Стоянович разказва за своя прадядо, избягвайки обичайния стереотип на митологизираните биографии и поръчковите портрети и така успява да напише един достоверен, фактологически обоснован, но в същото време четивен, увлекателен разказ за една от най-активните и обществено значими личности на пред- и следосвобожденска България, деятел на Съединението, дипломат, създател на модерните български телекомуникации. Разказвайки за живота на един от строителите на съвременна България, книгата всъщност прелиства по нов начин 80-годишен период от историята на три Българии – преди и след Освобождението от турско и след падането, по думите на автора, под съветско робство. Поднесените непознати факти допълват представата за духа на отминалите времена и същевременно открояват прозорливистта на големите българи, живели в тях. Свидетелство за тази прозорливост са и думите на Иван Стоянович. През 1947 г., преди да издъхне, той оставя на близките си, а и на всички българи посланието: „В коктейл от злоба, завист и главно невежество ще преживеете живота си. И затова – отивайки си от този свят – ви жаля”.

27 June 2012