Регионална тематична среща

„Електронните услуги в обществената библиотека – фактор за учене през целия живот”

На 28 юни 2012 г. в гр. Шумен се проведе регионална тематична среща – „Електронните услуги в обществената библиотека – фактор за учене през целия живот”, съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” и Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, гр. Шумен.

В срещата участваха библиотекари от целевите библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки – България” – област Шумен, представители на неправителствени организации и местни власти, представители на ЗУП и партньорски организации. Срещата откри Красимира Александрова – регионален координатор за Шуменска област по програма „Глобални библиотеки – България”. Николай Марков – регионален мениджър от звеното за управление на програмата направи презентация на тема „Глобални библиотеки и е-услугите в обществените библиотеки”, а Беркант Адилов експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център-Шумен представи дейността на новата структура и плановете за съвместна дейност с Програмата. Представител на Регионална здравна инспекция бе д-р Калоянова, тя запозна присъстващите с програмата „Информирани и здрави“. Библиотечни специалисти от Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров” споделиха положителния си опит в обучението на възрастни читатели при работата им с компютър по програмата „55 плюс“. Валя Караджова, представител на русенската Регионална библиотека „Любен Каравелов”, запозна колегите с успешната реализация на проект „Знам“.

12 July 2012