Нощ на литературата

Нощ на литературата с популяризиране на преводна съвременна европейска литература

11 May 2016