Библиотекар за един ден

Библиотекар за един ден – читателите на Детски отдел в ролята на библиотекари

10 May 2016