Обучение „Начална компютърна грамотност”

При изключителен интерес в библиотеката се осъществява петият за тази година курс по начална компютърна грамотност за хора в пенсионна възраст. Десетте шуменци, възползвали се от образователната услуга, се учат да работят с текстообработващата програма MS Word 2007, да търсят информация в Интернет и да ползват електронна поща, Skype и социалните мрежи.

Предлаганата образователната услуга е в съответствие със стратегията учене през целия живот и с акцента на 2012 г. като Европейска година на активното стареене и солидарност между поколенията. Обучението осигурява на възрастните хора достъп до съвременните технологии и информация, с което не само улеснява тяхното ежедневие, но и им помага да се чувстват пълноценни.

За осъществяване на обученията по начална компютърна грамотност библиотеката използва капацитета на своя Обучителен център, оборудван по програма „Глобални библиотеки – България”.

25 July 2012