Краеведски и ономастични четения

Изследователите на мизийските диалекти, комплексното проучване и етнолингвистичното изследване на селища в Североизточна, Южна и Югоизточна България, традициите и обичаите на въяците от селата Голица и Еркеч и на преселниците от Босилеградско в Поповско са част от темите, представени на проведените в библиотеката традиционни и вече девети по ред студентски краеведски четения.

Форумът бе съвместен с III Студентски ономастични четения „Кодът на личното име и родовата памет” и с кръгла маса под наслов „Три поколения изследователи на родния край”. В рамките на дискусионния форум бяха представени краеведските изследвания на селища от Североизточна България, както и приемствеността и новаторството в краеведските изследвания на Шуменския край.

По традиция краеведските форуми бяха осъществени съвместно с Факултета по хуманитарни науки към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и със Студентско краеведско дружество.

 

12 April 2016