Сейким – енергия на живата светлина

Втората си книга – „Сейким – енергия на живата светлина”, представи в библиотеката Елисавета Александрова-Зангелми – мастер по Изис Сейким, Рейки, Каруна и др. със сертификат на специалист по холистична терапия, по мениджмънт в Рекреация и по Рекреология; член на Синдиката на бразилските терапевти.
Авторката представи идеята на изданието, а именно – да обогати познанията за древноегипетската система за хармонизиране и лечение Сейким, както и познанията за приложението на символите и мистериите, които тази система обединява; да предложи древни и съвременни методи за работа с енергията Сейким и специфични способи за използването й с оглед постигане на състояние на хармония и здраве, на себепознание и контрол над себе си; постигане на истинската алхимия – не онази, която според средновековните алхимици превръща оловото в злато, а алхимията, която ни трансформира в духовни същества.

17 September 2012