Защитени карстови територии – мониторинг и управление

За втори път Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” бе домакин на тържествената сесия на международен форум, посветен на проблемите на опазването и устойчивото развитие на карстовите територии. Международната научнопрактическа конференция „Защитени карстови територии – мониторинг и управление” е организирана от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН по инициатива на международния екип, работещ по научноизследователския проект „Разработване на експериментален модел на комплексен мониторинг за устойчиво развитие и управление на защитени карстови територии”. Целта на форума е да открои важността на карстовите геосистеми и взаимовръзката между тяхното стопанисване и опазването на околната среда. Управлението на риска в карстовите територии – риск, свързан както с човешката дейност, така и с глобалните промени в природата, има пряко отношение към опазването на биосферата и оттук – към опазването на човешкото здраве, а именно заради тези зависимости е важно в темата карст да бъдат съчетани наука, управление и образование.

В тясна връзка с образователния аспект в темата карст е международният конкурс за учащи се „Карст под защита – дар за поколенията”, реализиран с подкрепата на ЮНЕСКО. Награждаването на отличените в него – най-добре представилите се в категориите „Рисунка” и „Презентация” измежду 106 участници от 10 държави, бе част от тържествената сесия на международната конференция. В Изложбена зала на библиотеката са експонирани и отличените творби, както и рисунки по темата на японски художници. Специален гост на тържествената сесия бе председателят на конкурсното жури – проф. Йошихиса Накано от университета Ямагучи в Япония.

18 September 2012