Изложба, посветена на 85-годишнината от рождението на проф. Венета Вичева

07 April 2016