Културни празници „Албена 2012”

С традиционната вече идея словесните послания на едни от най-значимите съвременни български интелектуалци и творци да бъдат успоредени с пластичните въздействия на известни български художници в библиотеката гостуваха Национални културни празници „Албена 2012”. За дванадесети пореден път пътуващият фестивал, иницииран от Издателство „Захарий Стоянов”, популяризира съвременната българска култура и нейните стожери чрез прякото въздействие на словесното и пластичното изкуство.

С платна масло, графика и акварел пътуващата изложба представи известни имена като Любен Зидаров, Борислав Стоев, Андрей Даниел, Иван Димов, Огнян Механджиев, Цветан Казанджиев, Красимир Джидров, Георги Трифонов и Евгений Кузманов. Интригуващ бе и литературно-музикалният спектакъл, предоставил на шуменци възможността да се докоснат до най-новите творби на основополагащи имена в съвременната българска наука и литература – изследванията „Любомъдрие на историята” на акад. Георги Марков и „Българската освободителна кауза през горнилото на Източния въпрос” на акад. Константин Косев, стихосбирката „Врана в снега” на поета Георги Константинов, романът „Пролом” на белетриста Петър Маринков, книгата „Начала” на Иван Гранитски и изследването „Българската история по Антон Дончев” на Панко Анчев.

20 September 2012