„Кристалите и техните лечебни свойства”

Последната си книга – „Кристалите и техните лечебни свойства”, представи в библиотеката Елисавета Зангелми – магистър химик, сертифициран трансперсонален психолог и холистичен терапевт.

Книгата, посветена на енергията на кристалите и камъните, предлага систематизирано познание върху терапевтичните им свойства, както и лесни техники за прилагането им в различни лечебни сеанси. Способността на кристалите и камъните да хармонизират физическото и духовното състояние на човека и да коригират дисбалансите в човешкия свят Зангелми обяснява с подобието между тяхната кристална решетка и човешкото ДНК, позволяващо взаимен обмен на енергии.

Интересна е и концепцията на авторката за кристалите и скъпоценните камъни като енергийни портали към други светове и към човешката душа и за интуитивната връзка между човека и камъка.

24 March 2016