Куфарът на брат ми: Истории за пътя. Разкази

Редакция и съставителство: Невена Дишлиева-Кръстева
Двайсет и две истории, посветени на миграцията, дома, корените и чувството за принадлежност. Двайсет и два разказа от първо лице, които дават различни, но допълващи се отговори на цял куп въпроси:
• Как се живее на място, където не си роден?
• На какъв език се карат децата ти?
• Къде се “връщаш” и къде се “прибираш”?
• Променя ли се смисълът на думата “емиграция”?
• Какво ти е струвало да тръгнеш и какво е щяло да ти струва да останеш?

07 March 2016