Благотворителна изложба фотографии, рисунки, стихотворения “Сподели своята усмивка“

Младежка банка – Шумен, СНЦ  „АлДоРа” и Фондация „Работилница за граждански инициативи”

организират

благотворителна изложба фотографии, рисунки, стихотворения “Сподели своята усмивка“ в помощ на деца от Дом за деца с умствена изостаналост “Калинка” – с. Васил Друмев

24 March 2016