Поетична вечер с Ивелина Никова

Авторката гостува в библиотеката с представяне на поетичните си книги „България в сърцето ми”, „Златни нишки”, „Копнеж по слънце”, „В тебе аз ще остана”, удостоени с поредица награди, сред които и специална награда в Пети национален конкурс за поезия „Добромир Тонев” в Пловдив. Счетоводител по професия, Ивелина Никова пише лирика, посветена предимно на родината и на любовта, а за нея думите имат особена стойност и сила – именно те са невидимите златни нишки, които достигат до човешките сърца.


 

24 February 2016