Шуслерови соли. Наръчник по биохимията на д-р Шуслер / Томас Файхтингер, Елизабет Мандл, Сузана Нидан-Файхтингер

Основи, материя медика, реперториум.

Много болести възникват поради недостиг на алкалоземни соли (минерални вещества). С помощта на обоснованата от д-р Вилхелм Шуслер (1821-1898) биохимия, тези заболявания често се повлияват благоприятно. Самият Шуслер работи с дванадесет основни соли, които по-късно се допълват с още дванадесет, а накрая и с нови три минерални съединения. Тези средства увеличават значително възможностите за лечение.
Този основополагащ труд ще ви запознае с теорията и практиката на биохимията според д-р Шуслер. Наред с терапевтичните основи са представени подробно възможностите за приложение и начините на въздействие на всички Шуслерови соли. Изчерпателното описание на симптомите улеснява избора на най-подходящото средство. Препратките към други терапевтични методи (хомеопатията, цветята на д-р Бах и т.н.) дават възможност за цялостно лечение.

В книгата ще намерите още:

  • терапевтични основи и съвременни възможности за приложение
  • задълбочено представяне на физиологичните взаимовръзки и начините на действие
  • материя медика на 12 Шуслерови соли, 12 допълнителни средства и три нови допълващи вещества
  • реперториум с препратки към допълващи терапевтични възможности и нови индикации
  • изчерпателната и изпитана специализирана книга с всичките 27 минерални соли

 

15 February 2016