15.02 – 19.02. КИНОПАНОРАМА

Във връзка със 143 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Място: Изложбена зала

Всеки ден от 10.00 ч.

15.02, от 10.00 ч.

ДЕМОНЪТ НА ИМПЕРИЯТА  (1971)  еп.1,2

16.02., от 10.00 ч.

ДЕМОНЪТ НА ИМПЕРИЯТА еп. 3,4

17.02., от 10.00 ч.

ДЕМОНЪТ НА ИМПЕРИЯТА еп. 5,6

17.02., от 15.00 ч.

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ НА ДЯКОНА ЛЕВСКИ  (2003)(78 мин)

18.02., от 10.00 ч.

ДЕМОНЪТ НА ИМПЕРИЯТА еп. 7,8

18.02., от 15.00 ч.

ЛЕВСКИ (1976) (1ч 52 мин)

19.02., от 10.00 ч.

ДЕМОНЪТ НА ИМПЕРИЯТА еп. 9,10

19.02., от 15.00 ч.

ЧЕРНА ЛЕГЕНДА   (2005) (54 мин)

15 February 2016