Представяне на поетесата Ивелина Никова

Поетесата

Ивелина Никова представя

стихосбирките си

„Златни нишки”

„България в сърцето ми”

„Копнеж по слънце”

„В тебе аз ще остана”

22 February 2016