Изложба „Музикалната вселена Добри Христов” на РБ „Пенчо Славейков” – Варна

01 February 2016