Корея в периода след освобождението от японското владичество до края на Корейската война (1945-1953)

Тази книга е посветена на една от най-важните страници в корейската история – освобождението от японския колониализъм (1910-1945), борбата за създаване на единна корейска държава и последвалото разделение на Корейския полуостров, довело до Корейската война (1950-1953).

10 February 2016