Управление на човешките ресурси / Олимпия Ведър

Настоящият учебник е систематизирано теоретично пособие, изцяло съобразено с утвърдените учебни планове и програми на Стопанския факултет, като може да се използва и от студенти в други висши учебни заведения, преподаватели и специалисти, занимаващи се с проблемите на човешките ресурси.

10 February 2016