Стъпки по пясъка. Притчи от Изтока

Сборникът съдържа 154 притчи, някои родени от мъдростта на източните народи, а други – дело на Руми, Хафиз, Саади, Фирдоуси, Халил Джубран, Омар Хаям и други светли умове.
Притчите са универсален учител, доказал се в теста на времето. В тях мъдростта е скрита за думите и делата на героите. Те предават мъдрост, трупана с години, и предават човешкия опит през поколенията. В тях всеки може да намери истини, докосващи не само ума, но и сърцето.

01 February 2016