Семинар на Проект Зората

За същността, идеите и целите на Проект Зората като част от движението Goloka Souldiers; за доброто съчетание между знание, добродетели и умения в творчеството; за пресечната точка на класическата поезия и съвременното музикално изкуство; за смисъла и въздействието на аудио-визуалните интерпретации на литературни произведения – по тези теми пред младежка аудитория в библиотеката говори Деян Минчев, един от основателите на Проект Зората. Проявата бе част от литературно-музикалния спектакъл, организиран съвместно със СНЦ „АлДоРа” и Младежка банка – Шумен.

01 February 2016